123 Комп`ютерна інженерія

Спеціальність: 123 Комп`ютерна інженерія
Освітня програма: Обслуговування комп`ютерних систем і мереж
Кваліфікація: технік-програміст

Короткий опис спеціальності

Фаховий молодший бакалавр готується для роботи з забезпечення безперебійної роботи комп’ютерної техніки та мережевого обладнання (в том числі налаштування і ремонт комп’ютерної техніки, розробка схеми локальної мережі та її побудова в залежності від потреб працедавця, захист даних від несанкціонованого втручання, адміністрування комп’ютерних систем тощо), створення і обслуговування програмного забезпечення (в тому числі створення прикладних програм в залежності від задач, поставлених працедавцем, створення та ведення web-сторінок, створення та робота з базами даних), роботи з системами автоматизованого проектування, створення та налагодження мікропроцесорних пристроїв та комплексів.

Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник
  • експлуатація комп’ютерних систем і мереж;
  • проектування, побудова та комплексна перевірка роботи обчислювальної системи;
  • виявлення та усунення несправностей вузлів та елементів обчислювальних систем;
  • тестова перевірка та налагодження комп’ютерів і периферійних пристроїв (принтерів, сканерів, плотерів, роутерів та ін.);
  • створення та програмування мікропроцесорних систем та роботизованих пристроїв.

Студенти коледжу мають можливість пройти навчання в Мережевій академії CISCO та отримати сертифікати міжнародного зразка з напрямів «IT Essentials» «Networking Essentials» «Introduction to Cybersecurity» «Cybersecurity Essentials» «Intro to Packet Tracer» «Packet Tracer Mobile» «NDG Linux Unhatched» «Entrepreneurship»

  • обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж;
  • інсталяція та налашіування системного проірамного забезпечення і розробка прикладного програмного забезпечення різного призначення у вигляді консольних та Windows додатків;
  • захист даних від несанкціонованого доступу;
  • проектування, створення та робота з базами даних;
  • використання систем автоматизованого проектування для 2D та 3D моделювання.

Студенти отримують практичні навики з web- програмування, створення web-додатків на різноманітних платформах

Гордістю спеціалізації є сучасна комп’ютерна база, оснащені лабораторії. Постійно ведеться модернізація існуючого обладнання та придбання нової комп’ютерної техніки. Було закуплено обладнання для програмування мікропроцесорних систем і комплексів. Студенти мають доступ до мережі Інтернет. Було закуплено професійне мережеве обладнання фірми cisco, за допомогою якого студенти мають змогу отримувати практичні навички налаштування та адміністрування комп’ютерних мереж.

Comments are closed.