Кадровий склад

Навчальний процес забезпечують 56 педагогічних працівника, з них

Штатних – 53 особи

Викладачів-сумісників – 3 особи

Викладачів внутрішнього суміщення – 12 осіб

Мають вищу освіту – 56 осіб

Якісний склад педагогічних працівників:

Педагогічних працівників з вищою кваліфікаційною категорією – 26 осіб

Педагогічних працівників з першою кваліфікаційною категорією – 16 осіб

Педагогічних працівників з другою кваліфікаційною категорією – 9 осіб

Педагогічних працівників кваліфікаційною категорією спеціаліст – 5 осіб

З них мають:

Науковий ступінь Кандидат технічних наук – 2 особи

Вчене звання Професор – 1 особа

Вчене звання Доцент – 2 особи

Викладач-методист – 4 особи

Comments are closed.