192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма: Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

Кваліфікація:  технік з експлуатації устаткування газових об’єктів

Короткий опис спеціальності

  Фахівець готується для роботи у напрямку проєктування, будівництва, монтажу,експлуатації реконструкції систем:

 • Теплогазопостачання
 • Опалення
 • Вентиляції
 • Водопостачання та водовідведення
 • Кондиціювання та контролю мікроклімату

При підготовці фахівців особлива увага звертається на: енергозбереження та економію палив-енергетичних ресурсів, використання альтернативних джерел енергопостачання (в тому числі видобуток та використання біогазу), проєктування сучасних інженерно-технічних систем та систем забезпечення мікроклімату (технологія”Розмний будинок” та використання теплових насосів),виконання енергоаудиту,модернізація  систем фасадів будівель і споруд.

Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник

 • забезпечення проектно-технічної документації  для розширення, вдосконалення систем газопостачання  та реконструкції мереж і обладнання;
 • технічний нагляд за монтажем систем та газового обладнання;
 •  технічний нагляд за будівництвом та монтажем пристроїв захисту газопроводів від корозії;
 • приймання в експлуатацію газового обладнання;
 • локалізація і ліквідація аварій в системах газопостачання;
 • визначення несправностей та методів усунення газового обладнання;
 • контроль за режимами газопостачання та облік витрат газу.

Comments are closed.