174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Спеціальність: 174 Автоматизація, комп’ютерно- інтегровані технології та робототехніка
Освітня програма: Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
Кваліфікація: технік з інформаційних технологій

Короткий опис спеціальності

Фаховий молодший бакалавр готується для роботи з забезпечення безперебійної роботи комп’ютерної техніки (в том числі налаштування і ремонт комп’ютерної техніки та периферійних пристроїв), розробка схеми локальної мережі та її побудова в залежності від потреб працедавця (в тому числі налаштування мережевого обладнання), захист даних від несанкціонованого втручання, адміністрування комп’ютерних систем, створення і обслуговування програмного забезпечення (в тому числі створення прикладних програм в залежності від задач, поставлених працедавцем), розробка та впровадження web-додатків, організація, проектування та робота з базами даних, роботи з системами автоматизованого проектування, створення та налагодження мікропроцесорних та роботизованих пристроїв (в тому числі ЧПК-станків).

Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник

Фахівці можуть працювати на державних підприємствах, в науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях, в фірмах та комерційних організаціях різної форми власності та ін., а також продовжують навчання в закладах вищої освіти ІІІ та IV рівнів акредитації. Гордістю спеціалізації є сучасна комп’ютерна база, оснащені лабораторії. Постійно ведеться модернізація існуючого обладнання та придбання нової комп’ютерної техніки. Було закуплено обладнання для програмування мікропроцесорних систем і комплексів. Для потреб спеціалізації створено нову лабораторію, за допомогою обладнання якої студенти навчаються програмувати роботу ЧПК-станків та роботизованих пристроїв. Було закуплено професійне мережеве обладнання фірми cisco, за допомогою якого студенти мають змогу отримувати практичні навички налаштування та адміністрування комп’ютерних мереж.

З 2018 року коледж увійшов до складу Академії Сisco, завдяки чому студенти мають змогу пройти навчання та отримати сертифікат міжнародного зразка з основних напрямів спеціальності “Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем”

«Introduction to IoT»

«IoT Fundamentals: Connecting Things»

«IoT Fundamentals: Big Data & Analytics»

 

Підготовка  спеціалістів за широким спектром електротехнічних та фахових дисциплін здійснюється висококваліфікованими викладачами вищої та І категорій, викладачами-методистами в спеціалізованих кабінетах та лабораторіях. До роботи були залучені також  спеціалісти з виробничим стажем на підприємствах ІТ-індустрії.

На четвертому курсі кожен студент має право обирати блок дисциплін, які йому знадобляться для подальшого навчання та працевлаштування в залежності від інтересів.

Під керівництвом висококваліфікованих викладачів та керівників виробництва студенти виконують реальні дипломні роботи з практичною частиною, що дало змогу обладнати аудиторії і лабораторії наочними посібниками та стендами, які в подальшому використовуються для навчання.

Comments are closed.