Положення

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію дистанційного навчання

Положення про адміністративну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про методичну раду

Положення про методичний кабінет

Положення про індтвідуальний план роботи педагогічних працівників

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Положення про циклову комісію

Положення про організацію профорієнтаційної роботи

Положення про відділення

Положення про систему оцінювання якості знань студентів

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки

Положення про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають ОКР молодшого спеціаліста

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

Положення про стипендіальну комісію

Положення про стипендіальне забезпечення

Положення про студентське самоврядування

Положення про студентський гуртожиток

Положення про бібліотеку

Положення про навчальні кабінети та лабораторії

Положення про службу охорони праці

Положення про Комісію з профілактики правопорушень

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг

Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторинг освітньо-професійних (освітніх) програм

Положення про стейкхолдерів освітньо-професійних програм

Положення про академічну доброчесність

Положення про академічну мобільність студентів

Положення про підрозділ з перепідготовки та підвищення кваліфікації

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг

Comments are closed.