Положення

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію дистанційного навчання

Положення про адміністративну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про методичну раду

Положення про методичний кабінет

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Положення про циклову комісію

Положення про організацію профорієнтаційної роботи

Положення про відділення

Положення про відділення “Комп’ютерної інженерії та будівництва”

Положення про відділення “Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки”

Положення про відділення “Автоматизації та залізничного транспорту”

Положення про систему оцінювання якості знань студентів

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки

Положення про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають ОКР молодшого спеціаліста

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення счтудентів

Положення про стипендіальну комісію

Положення про стипендіальне забезпечення

Положення про студентське самоврядування

Положення про студентський гуртожиток

Положення про бібліотеку

Положення про службу охорони праці

Положення про Комісію з профілактики правопорушень

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг

Comments are closed.