273 Залізничний транспорт

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт
Освітня програма: Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті
Кваліфікація: технік-електромеханік

Короткий опис спеціальності

Підготовка фахівців для роботи з монтажу, налагодження, регулювання, експлуатації систем автоматики та телемеханіки на залізниці та в метрополітені.

Випускник може працювати на залізничному транспорті з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту систем автоматики та телемеханіки в дистаціях сигналізації та зв’язку, будівельно-монтажних організаціях, дорожніх лабораторіях, метрополітені, в обчислювальних центрах, проектно- конструкторських організаціях, а також на промисловихпідприємствах.

Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник
  • проектування автоматизованих систем управління рухом поїздів, будівництво та монтаж пристроїв автоматики та телемеханіки;
  • налагодження та регулювання пристроїв автоматики та телемеханіки;
  • технічне обслуговування пристроїв електричної централізації, автоблокування, сортувальних гірок, метрополітену та міського транспорту;
  • організація, планування та управління структурними підрозділами.

Comments are closed.