Навчальні плани

Навчальні плани 2021 рік

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

Навчальний план ОПП “Обслуговування комп`ютерних систем і мереж

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Навчальний план ОПП “Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

Навчальний план ОПП “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

Навчальний план ОПП “Мехатроніка та робототехніка

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Навчальний план ОПП “Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план ОПП “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

Спеціальність 273 Залізничний транспорт

Навчальний план ОПП “Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті

Навчальні плани 2022 рік

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

Навчальний план ОПП “Обслуговування комп`ютерних систем і мереж”

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Навчальний план ОПП “Електропостачання та енергетичний менджмент”

Навчальний план ОПП “Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів”

Навчальний план ОПП “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”

Навчальний план ОПП “Мехатроніка та робототехніка”

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Навчальний план ОПП “Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем”

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Навчальний план ОПП “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”

Спеціальність 273 Залізничний транспорт

Навчальний план ОПП “Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті”

Comments are closed.