Вибіркові дисципліни

Студенти коледжу мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом.

Нижче наведено перелік вибіркових дисциплін для здобувачів фахової передвищої освіти Харківського державного політехнічного коледжу.

Здобувачі фахової передвищої освіти мають самостійно вибрати будь-які дисципліни із наведеного Переліку вибіркових дисциплін.

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Вибіркові дисципліни для спеціальності 123

Блок 1. Фаховий молодший бакалавр комп’ютерної інженерії з обслуговування комп’ютерних систем і мереж.
Напрям “Програмування комп’ютерних систем”.

Блок 2. Фаховий молодший бакалавр комп’ютерної інженерії з обслуговування комп’ютерних систем і мереж.
Напрям “Адміністрування комп’ютерних систем та мереж”.

Вибіркові дисципліни для спеціальності 151

Блок 1. Фаховий молодшии бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
Напрям “Інформаційні технології”.

Блок 2. Фаховий молодшии бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
Напрям “Мікропроцесорні системи”.

Вибіркові дисципліни для спеціальності 141

Блок 1. Фаховий молодшии бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
Напрям “Електропостачання підприємств”.

Блок 2. Фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
Напрям “Електропостачання цивільних споруд”
.

Блок 1. Фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
Напрям “Обслуговування та ремонт автомобілів і тракторів”

Блок 2. Фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
Напрям “Обслуговування та ремонт вантажних автомобілів”

Вибіркові дисципліни для спеціальності 192

Блок 1. Фаховий молодшии бакалавр з будівництва та цивільної інженерії.
Напрям “Зовнішні мережі
“.

Блок 2. Фаховий молодшии бакалавр з будівництва та цивільної інженерії.
Напрям “Газові об’єкти”.

Вибіркові дисципліни для спеціальності 273

Блок 1. Фаховий молодшии бакалавр залізничного транспорту з автоматизації систем керування рухом поїздів.
Напрям “Обслуговування систем автоматики та телемеханіки”.

Блок 2. Фаховий молодшии бакалавр залізничного транспорту з автоматизації систем керування рухом поїздів.
Напрям “Проектування і будівництво систем автоматики та телемеханіки”.

Для обрання дисциплін необхідно заповнити форму за посиланням:

Форма для здобувачів освітньо-професійної програми “Обслуговування комп`ютерних систем і мереж”

Звіт по формі опитування > переглянути

Форма для здобувачів освітньо-професійної програми “Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем”

Звіт по формі опитування > переглянути

Форма для здобувачів освітньо-професійної програми “Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів”

Форма для здобувачів освітньо-професійної програми “Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд”

Форма для опитування освітньо-професійної програми “Мехатроніка та робототехніка”

Форма для здобувачів освітньо-професійної програми “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”

Звіт по формі опитування > переглянути

Форма для здобувачів освітньо-професійної програми “Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті”


 

Comments are closed.