Матеріально-технічне забезпечення

Коледж розташований у чотирьох корпусах, які побудовані:

 1. – у 1904 році,
 2. – у 1967 році,
 3. – у 1977 році,
 4. – у 1900 році.

 Загальна площа будівель складає 15852,3 м2, у тому числі учбово-лабораторні приміщення площею 9955,7 м2.

Для організації навчально-виховного процесу коледж має чотири навчальні корпуси, в яких розташовані кабінети, лабораторії, виробничі майстерні, спортивні та актовий зали. Загальна площа навчальних приміщень складає 15852,3 м2, що в розрахунку на одного студента відповідає існуючим нормативам. Коледж має санітарний паспорт, оформлений в установленому порядку.

 У коледжі функціонує 27 кабінетів та 25 лабораторій, що дозволяє проводити освітній процес відповідно до діючих навчальних планів і освітніх програм.  Коледж має актовий зал площею 176 м2 на 285 посадкових місць, 2 спортивні зали площею 181,3 м2 та 114,7 м2, які обладнані необхідним спортивним інвентарем. На території двору гуртожитку є спортивний майданчик.

                У весняно-осінній         період         використовується         стадіон         ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря».

 Практична підготовка здійснюється в навчально-виробничих майстернях коледжу, до складу яких входять: електромонтажна, слюсарна, зварювальна та механічна майстерні.

 Коледж має бібліотеку загальною площею 175,9 м2, в тому числі читальна зала – 70,1 м2, книгосховище – 52,7 м2.

          Комп’ютерне забезпечення освітнього процесу складають:

 • лабораторія інформатики (10 комп’ютерів типу Pentium-сумісні);
 • лабораторія комп’ютерних систем та мереж (11 комп’ютерів типу Pentiumсумісні);
 • лабораторія інформаційних технологій (10 комп’ютерів типу Pentiumсумісні);
 • лабораторія периферійних пристроїв EOM (10 комп’ютерів типу Pentiumсумісні);
 • лабораторія хімії (5 комп’ютерів типу Pentium-сумісні);
 • лабораторія біології (7 комп’ютерів типу Pentium-сумісні);
 • лабораторія обчислювальної техніки та програмування (6 комп’ютерів типу Pentium-сумісні);
 • лабораторія «Обчислювальний центр» (9 комп’ютерів типу Pentiumсумісні).

 Комп’ютери в аудиторіях об’єднані в локальну мережу з доступом Internet. Крім цього, адміністративно-управлінський персонал та навчальна частина коледжу майже повністю забезпечені комп’ютерною технікою; в наявності принтери, сканери, факс, копіювальна та мультимедійна техніка.

 Протягом 2021 року продовжувала вдосконалюватись навчальноматеріальна база спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». 

 За рахунок платних освітянських послуг у коледжі постійно поповнюються макетами та стендами спеціалізовані кабінети і лабораторії, а саме:

 • лабораторія хімії;
Сучасна лабораторія Хімії

 • кабінет української та іноземної мови;
 • лабораторія інформаційних технологій;
Лабораторія інформаційних технологій
 • лабораторія біології;
Сучасна лабораторія Біології
 • лабораторія електричних машин та електропостачання підприємств; 
 • рекреації коледжу;

Рекреації коледжу

Поповнення лабораторної бази спеціальностей здійснюється також за рахунок технічної творчості викладачів та студентів коледжу. Більшість лабораторних установок розроблено і виготовлено студентами коледжу, членами гуртків технічної творчості.

 На розвиток та утримання матеріальної бази спрямовуються позабюджетні кошти та кошти які отримані як благодійна допомога. Вони використовуються на підтримання в робочому стані приміщень, обладнання; придбання необхідних меблів, комп’ютерної техніки, навчальної літератури.

          У 2021 році коледжем було придбано комп’ютерної техніки за кошти: – благодійних внесків – 25,701 тис. грн; – спеціального фонду – 48,172 тис. грн.

 У 2021 році на забезпечення заходів пожежної безпеки за рахунок загального та спеціального фонду коледжем були здійснені наступні заходи:

 • повірка пожежних рукавів;
 • проведено перевірку пожежних кранів в навчальних корпусах за  адресою вул. Дмитрівська, 26 та у гуртожитку коледжу за адресою пр-т Л. Малої, 4А.;
 • здійснено придбання первинних засобів пожежогасіння;
 • здійснено придбання протипожежних стендів, табличок, наліпок та інш.;
 • проведено монтаж системи пожежної сигналізації та установка передавання тривожних оповіщень відповідно проектно-кошторисної документації у І навчальному корпусі (вул. Дмитрівська, 26). З 01 грудня 2021 року І навчальний корпус приєднаний на пульт цілодобового спостереження системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення та управління евакуацією людей.
 • змонтована система пожежної сигналізації та установлено передавання тривожних оповіщень відповідно проектно-кошторисної документації на 5-му та 4му поверхах у ІІ навчальному корпусі (вул. Дмитрівська, 26).
 • встановлено двері металеві протипожежні однопольні ЕІ60 в електрощитових навчальних корпусів та гуртожитку коледжу та протипожежні люки на горище гуртожитку коледжу.
 • встановлено адресні вказівники з освітлюванням у темний час на будівлі гуртожитку.

Виконання вимог пожежної безпеки
Виконання вимог пожежної безпеки

Загальна сума витрат на забезпечення заходів з пожежної безпеки у 2021 році складає 476,526 тис. грн.

У 2021 році коледжем було придбано за контрактні кошти навчальної літератури для підготовки студентів за повною загальною середньою освітою на суму – 41864 грн.

 У коледжі здійснюється контроль обліку і зберігання обладнання, приладів, інструментів, дорогоцінних металів. У кожному підрозділі (кабінеті, лабораторії, майстерні) ведеться спеціальний журнал обліку матеріальних цінностей, обладнання. 

З метою збереження матеріально-технічної бази коледжу було доповнено новими пристроями систему зовнішнього відеоспостереження у навчальних корпусах за адресою вул. Дмитрівська, 26 та змонтовано нову систему відеоспостереження у гуртожитку коледжу за адресою просп. Л.Малої, 4А. Наступним кроком планується здійснити монтаж внутрішньої системи відеоспостереження у всіх навчальних корпусах.

Система відеоспостереження

Comments are closed.