Електропостачання

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма: Електропостачання

Кваліфікація:  технік-електрик

Короткий опис спеціальності

Підготовка фахівців для професійної діяльності в області електропостачання: забезпечення його надійності та якості при одночасному раціональному використанні електричної енергії і зниженні шкідливого впливу електричних об’єктів на навколишнє середовище. Фахівець може працювати в установах, організаціях, підприємствах електроенергетичного комплексу (передача, розподіл, постачання електроенергії), в електротехнічних та електромеханічних компаніях (товариствах).

Вміння і компетентності, якими буде володіти випускник

  • монтаж, налагодження, випробування, обслуговування та ремонт електрообладнання систем електропостачання;
  • впровадження технологій, які забезпечують енергоефективність, охорону праці і навколишнього середовища та підвищують якість послуг для споживачів електроенергії.
  • участь у розробці проектів електропостачання окремих об’єктів;
  • участь у діяльності щодо оптимізації схем електро­постачання;

Comments are closed.