Освітньо-професійні програми фахового молодшого бакалавра

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

ОПП «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» 2023 рік (від 29.05.2023р.)

ОПП «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» 2023 рік (від 31.01.2023р.)

ОПП «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» 2022 рік

ОПП «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» 2020 рік

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ОПП «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» 2023 рік

ОПП «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» 2022 рік

ОПП «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» 2020 рік

ОПП «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» 2023 рік

ОПП «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» 2022 рік

ОПП «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» 2020 рік

ОПП «Мехатроніка та робототехніка» 2023 рік (11 клас)

ОПП «Мехатроніка та робототехніка» 2023 рік (9 клас)

ОПП «Мехатроніка та робототехніка» 2021 рік

Спеціальність 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

ОПП «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» 2023 рік

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології »

ОПП «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» 2023 рік

ОПП «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» 2022 рік

ОПП «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» 2020 рік

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

ОПП «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» 2023 рік

ОПП «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання» 2022 рік

Спеціальність 273 Залізничний транспорт

ОПП «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті» 2023 рік

ОПП «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті» 2022 рік

ОПП «Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті» 2020 рік

Comments are closed.